Contact Us!

مخازن تحت فشار

loading...

پایپینگ

loading...

کتابخانه QCEXPERT.ir

loading...

استانداردهای کاربردی

loading...

مطالب بلاگ

شاید شما هم با این پرسش مواجه شده باشید که آیا تنش زدایی ارتعاشی یا همان Vibratory Stress Relief جهت تنش زدایی مقاطع و المانهای سازه ای کاربردی می باشد یا خیر؟

خارج از مباحث تئوری در زمانی که یک بازرس می خواهد مجوز اجرای کاری را صادر کند و یا رای بر عدم مجاز بودن اجرای فعالیت دهد می بایست یک مرجع مناسب جهت موضوع ارائه دهد.

خوشبختانه در خصوص امکان اجرای تنش زدایی ارتعاشی یا همان Vibratory Stress Relief بجای PWHT در خصوص سازه های درحال ساخت مطابق با AWS D1.1 کد مذکور اعلام نظر قطعی کرده است و نیازی به قضاوت مهندسی وجود ندارد.

نمونه فرم برنامه بازرسی برای بازرسی مخازن تحت فشار

Inspection and Test Plan یکی از مهمترین مدارک مهندسی در پروژه ها می باشد که متناسب با مشخصات فنی، نقشه ها و تفاهم نامه میان کارفرما و پیمانکار تهیه می‌شود.

آنچه استاندارد می گوید این است که شما باید بازرسی مورد نیاز پروژه را برنامه ریزی کنید که چه زمانی و چه چیزی و چطوری بازرسی شوند. مدرک ITP معمولا از طرف سازنده و قبل از اجرای PIM ارائه می گردد تا از جانب کارفرما و TPI کنترل و در جلسه PIM به بحث گذاشته شود.
چنانچه ITP به طور دقیق برنامه ریزی شده باشد و اجرا شود، یک خروجی سازگار را تضمین می کند.